Pripomienka k zberu IKT (MŠVVŠ SR) 1-01

V prípade zmeny názvu a adresy školy k 1.1.2024 je vaša pripomienka bezpredmetná- výkaz sa robí za minulý rok 2023 !
Informácie o Vás:
Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Informácie o Vašej organizácií (škole, šk. zariadení alebo zriaďovateľovi):
Typ organizácie:
Kód:
Názov:
Adresa:
Informácie o pripomienke:
Druh pripomienky:
Predmet:
Text pripomienky: