Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Základné / stredné / špeciálne školy:

1 Bratislava 295 z 311
94.9%
2 Trnava 315 z 317
99.4%
3 Trenčín 270 z 280
96.4%
4 Nitra 403 z 412
97.8%
5 Žilina 377 z 387
97.4%
6 Banská Bystrica 400 z 419
95.5%
7 Prešov 586 z 601
97.5%
8 Košice 452 z 477
94.8%
Spolu 3098 z 3204
96.7%

Fakulty / rektoráty vysokých škôl:

1 Bratislava 46 z 52
88.5%
2 Trnava 16 z 17
94.1%
3 Trenčín 7 z 9
77.8%
4 Nitra 17 z 17
100%
5 Žilina 14 z 15
93.3%
6 Banská Bystrica 17 z 19
89.5%
7 Prešov 11 z 12
91.7%
8 Košice 19 z 21
90.5%
Spolu 147 z 162
90.7%