Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Základné / stredné / špeciálne školy:

1 Bratislava 313 z 325
96.3%
2 Trnava 312 z 321
97.2%
3 Trenčín 268 z 276
97.1%
4 Nitra 396 z 405
97.8%
5 Žilina 375 z 387
96.9%
6 Banská Bystrica 396 z 411
96.4%
7 Prešov 557 z 583
95.5%
8 Košice 447 z 475
94.1%
Spolu 3064 z 3183
96.3%

Fakulty / rektoráty vysokých škôl:

1 Bratislava 45 z 51
88.2%
2 Trnava 16 z 16
100%
3 Trenčín 7 z 9
77.8%
4 Nitra 17 z 18
94.4%
5 Žilina 14 z 15
93.3%
6 Banská Bystrica 17 z 19
89.5%
7 Prešov 11 z 12
91.7%
8 Košice 19 z 21
90.5%
Spolu 146 z 161
90.7%