Kontakty na zamestnancov OŠ OÚ v sídle kraja - konzultácie k Registru základných, stredných a špeciálnych škôl

OŠ OÚ Bratislava

p. Ľubomír Čamek
lubomir.camek@minv.sk
09610 46435
mobil: 0915/ 837 224

OŠ OÚ Trnava
Mgr. Andrej Vagovský
andrej.vagovsky@minv.sk
033/ 5550 153

OŠ OÚ Trenčín
Mgr. Daniel Divínský
daniel.divinsky@minv.sk
032/ 7411 328

OŠ OÚ Nitra
Mgr. Ernest Decsi
ernest.decsi@minv.sk
037/ 6969 332


OŠ OÚ Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak3@minv.sk
041/ 7076 234

OŠ OÚ Banská Bystrica
p. Mgr. Eva Lichá
eva.licha@minv.sk
048 / 4306 637

OŠ OÚ Prešov
Mgr. Miloš Križan
milos.krizan@minv.sk
051/ 7462 712

OŠ OÚ Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@minv.sk
055/ 7245 448