Kontakty na zamestnancov CVTI SR

ZŠ, SŠ, špeciálne školy, VŠ:

Ing. Eva Hladíková
eva.hladikova@cvtisr.sk
02/ 692 95 628