Konzultácie týkajúce sa internetovej aplikácie Ikt (MŠVVŠ SR) 1-01

ŠVS Bratislava

Gabika Némethová
gabika.nemethova@svsba.sk
02/ 6929 5502