Konzultácie týkajúce sa metodickej pomoci k výkazu Ikt (MŠVVŠ SR) 1-01

OŠ OÚ Bratislava

p. Ľubomír Čamek
lubomir.camek@minv.sk
09610 46435
mobil: 0915/ 837 22

OŠ OÚ Trnava
Mgr. Andrej Vagovský
andrej.vagovsky@minv.sk
033/ 5550 153

OŠ OÚ Trenčín
Mgr. Daniel Divinský
daniel.divinsky@minv.sk
032/ 7411 328

OŠ OÚ Nitra
Mgr. Ernest Decsi
ernest.decsi@minv.sk
037/ 6969 332


OŠ OÚ Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak3@minv.sk
041/ 7076 234

OŠ OÚ Banská Bystrica
p. Mária Švidraňová
maria.svidranova@minv.sk
048/ 4306 636

OŠ OÚ Prešov
Mgr. Miloš Križan
milos.krizan@minv.sk
051/ 7462 712

OŠ OÚ Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@minv.sk
055/ 7245 448