Konzultácie týkajúce sa metodickej pomoci k výkazu Ikt (MŠVVM SR) 1-01

RڊS Bratislava

Mgr. TomᚠLietavec
tomas.lietavec@russ-ba.sk
09610 46435
02/322 26 221

RڊS Trnava
Ing. Martin Krivošík
martin.krivosik@russ-tt.sk
033/32 26 502

RڊS Trenčín
Mgr. Izabela Kamenská
izabela.kamenska@russ-tn.sk
032/32 26 802

RڊS Nitra
Bc. Alena Vravková
alena.vravkova@russ-nr.sk
037/32 26 402


RڊS Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak@russ-za.sk
041/32 26 705

RڊS Banská Bystrica
Mgr. Eva Lichá
eva.licha@russ-bb.sk
048/32 26 304

RڊS Prešov
Bc. Natália Procházková
natalia.prochazkova@russ-po.sk
051/32 26 904

RڊS Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@russ-ke.sk
055/32 26 605